• Renstec

Keuringen

Sinds 1998 is aanpassing van het Arbobesluit van kracht. Dit besluit bepaalt dat de werkgever verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen van veilige materialen. Hieronder vallen heftrucks en andere interne transportmiddelen. Een werkgever is verplicht om mobiele arbeidsmiddelen jaarlijks door een deskundig (vakbekwaam) persoon te laten keuren. De handhaving van deze regelgeving is bij de arbeidsinspectie neergelegd.

Renstec  verzorgt veiligheidskeuringen volgens de geldende veiligheidsnormen. U ontvangt een keuringsrapport. Daarnaast voorzie ik uw materieel van een keuringssticker.

  

Ik ben VCA gecertificeerd.